Monthly Archives November 2012

Aiguille de Pélerins – Rébuffat-Terray

Op papier een lastige route, in de condities waarin wij deze geklommen hebben viel dit mee. Korte aanloop vanaf Plan d’Aiguille,  aanloop is tricky vanwege een enorme serac. Daarna 500 m. schitterend klimmen waarbij de laatste twee lengtes (dun ijs) de crux waren.

 

 

Read More